Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750407-478S1

Date of Document: 1996-06-27

انتقاد فرانسه از برخورد خودخواهانه آمريكا با كشورهاي در حال توسعه فرانسه تصميم دارد در جريان اجلاس سران هفت كشور صنعتي، از رفتار خودخواهانه آمريكا در برابر كشورهاي در حال توسعه انتقاد كند. اجلاس گروه هفت امروز در ليون فرانسه كار خود را آغاز مي كند. به گزارش خبرگزاري رويتر ازپاريس اروه دوشارت وزير امورخارجه فرانسه گفت: ژاك شيراك رئيس جمهوري اين كشور تصميم گرفته است نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را در صدر برنامه كار اجلاس هفت كشور صنعتي قرار دهد زيرا خودخواهي فزاينده كشورهاي ثروتمند امروزه جهان به حد غيرقابل تحملي رسيده است. وي بااستناد به آمار رسمي گفت در حالي كه فرانسه و ژاپن بيشترين سهم را از كمك هاي توسعه اي به عهده دارند آمريكا سالانه كمترين سهم از توليد ناخالص داخلي سرانه خود را براي اينگونه كمك ها اختصاص مي دهد. دوشارت به پارلمان فرانسه گفت سهم آمريكا هر سال نسبت به سال پيش به طور مداوم در حال كاهش است و اين خودخواهي غيرقابل تحمل است.