Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750407-461S1

Date of Document: 1996-06-27

نقص فني دستگاههاي خنك كننده مصرف آب را افزايش داد . سرويس اقتصادي: استفاده از دستگاههاي خنك كننده معيوب مصرف آب و هدر روي آن را افزايش داده است. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب از ابتداي امسال تا پايان روز سه شنبه گذشته به رقم 12 ميليون و 552 هزار متر مكعب رسيد كه نسبت به مدت مشابه /6 24پارسال درصد رشد نشان مي دهد. بررسي هاي كارشناسان شركت آبو فاضلاب نشان داده است كه رقم قابل توجهي از افزايش ناگهاني مصرف آب در تهران مربوط به دستگاههاي خنك كننده همين است بررسي ها بيانگر اين مطلب است كه درصد بالايي از هدر روي آب تهران نيز از طريق دستگاههاي خنك كننده اي كه داراي نقص فني است ناشي مي شود. در حالي كه با صرف هزينه اي اندك مي توان از اين هرز روي آب جلوگيري كرد. آمار مصرف آب در روز سه شنبه به بيش /2 6از ميليون مترمكعب رسيد كه نسبت به روزمشابه /7 45پارسال درصد افزايش داشت.