Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750406-445S1

Date of Document: 1996-06-26

افزايش ايستگاه هاي دو همگاني در منطقه 9 با افزايش دو ايستگاه ويژه برادران تعداد ايستگاه هاي دو همگاني منطقه 9 به 15 ايستگاه رسيد. دو ايستگاه جديد در مسجدالغدير واقع در تهرانسر، شهرك دريا و مسجد حضرت امام زمان عج، واقع در خيابان سي متري جي، خيابان ده متري دوم شهيد رويايي واقع شده اند. شايان ذكر است از 15 ايستگاه ياد شده 4 ايستگاه به خواهران اختصاص دارد كه عبارتند از پارك آزادي واقع در خيابان دكترهوشيار، پارك نرگس واقع درتهرانسر، شهرك فرهنگيان وپايگاه يكم شكاري. علاوه بر ايستگاه هاي دو همگاني دوايستگاه دوچرخه سواري به نشاني انتهاي بلوار استادمعين وپايگاه يكم شكاري نيز در محدوده منطقه نه فعال مي باشند. به طور متوسط صبح جمعه هرهفته بيش از 400 دونده بيش از مرد دونده 100 زن و بيش دوچرخه سوار 40از در منطقه نه به رقابت مي پردازند كه در پايان جايزه 180 به يك سوم از آنها اهداء مي شود.