Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750406-432S1

Date of Document: 1996-06-26

تهاجم فرهنگي دشمنان داخلي و خارجي متوجه 29 ميليون جوان كشور است . سرويس سياسي: خانم فائزه هاشمي رئيس شوراي همبستگي ورزش بانوان و نماينده مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتي با حضور خبرنگاران سياسي و ورزشي مطبوعات شركت كرد و به پرسشهاي آنها در زمينه مسائل زنان، ورزش، مجلس و... پاسخ داد. به گزارش خبرنگار همشهري خانم فائزه هاشمي نماينده مجلس شوراي اسلامي درابتداي سخنان خود ضمن تشكر از دست اندركاران مطبوعات كه نقش برجسته اي در معرفي ورزش بانوان كشور داشته اند و همچنين قدرداني از فعاليت ارزنده آنها در طول برگزاري انتخابات گفت: اگر همكاري مطبوعات نبود، ورزش بانوان به اين سرعت رشد پيدا نمي كرد و در زمان برگزاري انتخابات نيز شور و آگاهي سياسي مردم افزايش نمي يافت. وي آنگاه به رسالت مطبوعات كه حفظ امانت و صداقت در انتقال اخبار و گزارشهاست اشاره كرد و گفت: بايد مطبوعات كشور از ايجاد تنش، تهمت انگ زدن، و هتاكي و مسائلي كه مي تواند به نحوي اهداف ناسالم سياسي را دنبال كند جلوگيري كنند و اين وظيفه براي كساني كه متعهدتر هستند سنگين تر است. فائزه هاشمي افزود: به دليل راي بالايي كه به ويژه زنان به من داده اند ابتدامطالبي را در مورد مسائل زنان مطرح مي كنم. وي آنگاه به مقايسه وضعيت زنان در قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: عده اي فكر مي كردند كه در زمان گذشته زنان راحت تر مي توانستند در مسائل اجتماعي فعال باشند. در حالي كه من فكر مي كنم برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي درصورتي مي تواند موفق باشد و مورد استقبال مردم قرار گيرد كه منطبق با فرهنگ جامعه ما باشد. جامعه ما سنتي و مذهبي است و در طول تاريخ نيز اينگونه بوده است و اگر مردم احساس كنند اعتقادات مذهبي، سنت ها و عرف جامعه شان شكسته مي شود خود را كنار مي كشند و همان اتفاقي مي افتد كه براي زنان قبل از انقلاب افتاد چرا كه زنان به دليل عدم رعايت شئونات اسلامي نمي توانستند در فعاليتهاي اجتماعي آن زمان شركت كنند و بسياري از خانواده ها حتي از فرستادن دختران خود به دبيرستانها ابا داشتند به طوري كه تعداد دانشجويان دختر در قبل از درصد 10انقلاب بود در حالي كه پس از انقلاب به 40 درصد افزايش يافت زيرا انقلاب اسلامي فرهنگ و قانون جامعه را يكي كرد و باعث استقبال زنان از فعاليت اجتماعي شد. به نظر من خدمتي كه انقلاب به زنان كرد به هيچ قشري نكرد و انقلاب اسلامي زنان ما را بيمه پس كرد از انقلاب ما احساس كرديم يكي از بخش هايي كه ما مي توانيم به آن بپردازيم ورزش بانوان است چرا كه ورزش داراي شرايط ويژه اي است كه با ساير فعاليتها تفاوت دارد لذا وقتي كه شروع به كار كرديم بايد روشي را پيدا مي كرديم كه ورزش بانوان همراه با حفظ شئونات اسلامي باشد و ابتداي راهمان همراه با مشكلات نداشتن مربي و داور بود ولي در حال حاضر با كوشش هايي كه انجام شده هزار 3داراي مربي هزار 3و داور زن هستيم كه فكر نمي كنم كشورهايي هم كه در ورزش بانوان فعال هستند چنين آماري داشته باشند و بسياري از مربيان و داوران ورزشهاي بانوان در كشورهاي ديگر مرد هستند و لذا انقلاب اسلامي بود كه باعث شد زنان خودشان مشكلاتشان را حل كنند و رشد يابند. فائزه هاشمي انگيزه تشكيل شوراي همبستگي ورزش بانوان را عدم شركت زنان مسلمان 33 كشور در بازيهاي جهاني ذكر كرد و گفت: ورزش همگاني با انگيزه قهرماني امكانپذير است لذا ما براي رفع نقص عدم حضور بين المللي اين شورا را تاسيس كرديم تا در زمينه بازيهاي بين المللي زنان نيز طرحي جديد باشد و زنان بتوانند به ورزشهاي قهرماني در سطح بين المللي هم بپردازند. نماينده تهران آنگاه به مسائل فرهنگي در جامعه اشاره كرد و گفت: قويترين مسائلي كه از نظر فرهنگي مي توانيم مطرح كنيم پيام مقام معظم رهبري به مجلس است كه يكي از محورهاي آن حفظ ارزشهاي اسلامي است كه حفظ ارزشها به نظر من تقويت فرهنگ اسلامي كشورمان است. فائزه هاشمي گفت: اسلام و حكومت اسلامي آنقدر قدرتمند و توانا است كه مي تواند از طريق نهادهاي فرهنگي خود از جمله وزارت ارشاد، صدا و سيما، فرهنگسراها و.. جوانها را جذب كند. فائزه هاشمي توسعه فرهنگي را تنها با استفاده از ابزارهاي فرهنگي دانست و گفت: در حال حاضر نوك حمله تهاجم فرهنگي دشمنان داخلي و خارجي متوجه ميليون 29جوان ماست كه بعد از انقلاب به دنيا آمده اند لذا بايد از طريق برنامه ريزيهاي دقيق آنها را جذب كرد و جوانان بايد بتوانند نقش خود را در سازندگي كشور در همه ابعاد پيدا كنند. وي در مورد وظايف مجلس پنجم گفت: رئوس برنامه كاري مجلس در پيام مقام معظم رهبري و سخنان رياست جمهوري در افتتاح مجلس مشخص بود و به خصوص در ديدار نمايندگان با مقام معظم رهبري اين مسائل روشن شد و ما به عنوان نمايندگان مجلس وظيفه داريم در اين چارچوب حركت كنيم. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در مورد گروه انصار حزبالله و اعتراض آنها به برخي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي زنان گفت: اعضاي اين گروه از زحمتكشان، دلسوختگان و رزمندگان جبهه ها هستند و همه بايد به خاطر زحماتي كه آنها متقبل شده اند قدردان آنها باشيم ولي انصار حزبالله نيز مثل همه گروهها موظفند در چارچوب قانون حركت كنند قوانيني كه در راس آن ولي فقيه است و هيچكس اين اجازه را ندارد كه به كارهاي خلاف شرع و خلاف قانون بپردازدو از الفاظ مقدس و ارزشي نيز سوءاستفاده كند. نماينده تهران درخصوص تحركات برخي از مخالفان به هنگام برگزاري انتخابات درخصوص ورزش بانوان گفت: فعاليت ورزش بانوان در چارچوب سياستهاي نظام بوده است و قبل از انتخابات و قبل ازاينكه من چهره اي سياسي شوم ورزش بانوان به عنوان يك حركت موفق در مطبوعات كشور ارزيابي مي شد و اينكه يك دفعه در زمان انتخابات عده اي متوجه شوند كه ورزش بانوان عدول از ارزشهاي اسلامي است، جاي سئوال دارد. وي در مورد آينده ورزش بانوان باتوجه به انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: درست است كه يكي از حاميان ورزش بانوان شخص آقاي هاشمي رفسنجاني هستند ولي ورزش بانوان مستقل از اشخاص و جزو سياستهاي نظام است و فكر نمي كنم انتخابات رياست جمهوري آينده تاثيري برآن داشته باشد. فائزه هاشمي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري در مورد ادامه روند سازندگي در كشور پس از پايان دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و باتوجه به تركيب مجلس پنجم گفت: يكي از ابعاد مهم پيام مقام معظم رهبري در افتتاحيه مجلس پنجم تاكيد ايشان برسازندگي كشور بوده است. وقتي ما به فعاليتهاي سازندگي كشور در طول برنامه هاي پنجساله اول و دوم نگاه كنيم به خوبي درك مي كنيم اين برنامه ها در همه ابعاد آغاز شده و ادامه خواهد داشت. وي گفت: اگر امروزه تاكيد بر ارزشهاي اسلامي زياد است و بايد هم اينگونه باشد چرا كه برخاسته از اعتقادات ماست اين مسئله به بعد فرهنگي مسائل جامعه برمي گردد كه بايد از طريق تقويت نهادهاي فرهنگي كشور به آن پرداخته شود. وي افزود: ما اگر توسعه و سازندگي را از ارزشهاي اسلامي جدا كنيم ساده انگاري و برخوردي خام با مسئله كرده ايم چرا كه سازندگي و ارزشهاي اسلامي لازم و ملزوم يكديگرند و در روايات ما نيز به دين و دنيا با هم اشاره شده است. ايجاد رفاه اقتصادي براي مردم احياي يكي از ارزشهاي اسلامي است. فائزه هاشمي درمورد علت عدم كانديداتوري نمايندگان زن براي هيات رئيسه مجلس گفت: من معتقدم زنها بايد به پستهاي كليدي و از جمله هيات رئيسه مجلس برسند ولي اگر به تركيب مجلس نگاه كنيم مي بينيم فقط درصد 5مجلس را زنان تشكيل مي دهند و لذا شرايطي وجود ندارد كه زنان راي بياورند و مجلس و جامعه ما فعلا زمينه پذيرش اين مسئله را ندارد. خانم فائزه هاشمي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار همشهري درخصوص اقدامات عمراني شهر تهران گفت: در سال 5طي اخير تحولات عظيمي در شهر تهران بوقوع پيوسته كه در راستاي حركت سازندگي كشور و برنامه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني است. وي گفت: ايجاد پلها، اتوبانها، فرهنگسراها، اماكن ورزشي، فضاي سبز و... آسايش را براي شهروندان به ارمغان مي آورد ضمن اينكه شهر تهران الگوي سايرشهرهاي كشور نيز شده است. خانم فائزه هاشمي درمورد چگونگي پركردن خلاءهاي قانوني حقوق زنان در مجلس گفت: متاسفانه زنان ما از نظر حقوقي در دادگاهها مشكل دارند و يكي از مشكلاتي كه اخيرا بوجود آمده است انحلال دادگاههاي مدني است كه به خاطر حفظ ارزشهاي خانواده به وجود آمده بود در حالي كه در حال حاضر خانواده ها براي حل مشكلات حقوقي خود بايد به جايي بروند كه به پرونده هاي افراد شرور يا قاتل و سارق رسيدگي مي شود. فائزه هاشمي در مورد دوچرخه سواري بانوان گفت: من در موضع قبلي خود هستم و معتقدم دوچرخه سواري مانند هر عمل ديگري زماني كه با شئونات اسلامي مطابقت داشته باشد هيچ اشكالي ندارد. وي گفت: شما اگر راه رفتن را درنظر بگيريد اگر زني رعايت شئونات را در راه رفتن خود نكند آيا مي شود به همه زنان گفت راه؟ نرويد مقام معظم رهبري در فتوايي خيلي روشن وصريح اعلام كردند كه ورزش بانوان با حفظ شئونات اسلامي مشكلي ندارد. فائزه هاشمي درمورد طرح تشكيل كميسيون بانوان در مجلس گفت: من با اين طرح مخالف هستم چرا كه ايجاد اين كميسيون به معناي جداسازي زنان از مردان است در حالي كه اگر مسائل زنان در همان كميسيونهاي مجلس بررسي شود بهتر است. وي در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص شخصيت آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: من به عنوان دختر رئيس جمهوري به جرئت مي توانم اين ادعا را بكنم كه آقاي هاشمي، خودش، و خانواده اش را وقف انقلاب و ارزشهاي اسلامي كرده و هيچگاه ياس و خستگي را در چهره ايشان نديدم. وي افزود: البته ممكن است خود ايشان راضي نباشند كه من اين سخنان را بگويم ولي من چون ارتباط نزديكي با ايشان دارم به عنوان يك مسلمان وظيفه خود مي دانم كه آن را مطرح كنم تا در تاريخ بماند و تاريخ در مورد عملكرد افراد قضاوت خواهد كرد.