Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750406-368S1

Date of Document: 1996-06-26

تابستان و طرحهاي تازه صداي معلم گفت و گو با مجري طرح صداي معلم اشاره; با شروع فصل تابستان، فعاليت طرح صداي معلم اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران واردمرحله جديدي شده است. به همين مناسبت و براي آشنايي خوانندگان روزنامه با صداي معلم، گفتگويي انجام داده ايم با سيد فريد بني عقيل مدير طرح صداي معلم كه در پي مي آيد. همزمان با آغاز اداره تابستان، كل آموزش و پرورش شهرتهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده است كه با اجراي طرح صداي معلم، به سوالات و مشكلات درسي و آموزشي دانش آموزان و معلمان پاسخ خواهد داد. بفرمائيد طرح صداي معلم چيست و چه انگيزه و برنامه اي را ارائه؟ مي دهد ما طرح صداي معلم را از مقولات تكنولوژي آموزشي مي دانيم. در جهان پيچيده و پر رمز و راز امروزي، رشد فزاينده تكنولوژي آموزشي، ديگر به مثابه يك سلسله مفاهيم متفرق از يكديگر نيست، بلكه نظام آموزشي كارا و اثربخش، نوآوري در زمينه روشهاي تدريس و طراحي مواد آموزشي را براي يادگيري، به طور روزافزوني مورد تشويق قرار مي دهد. صداي معلم فرآيندي است كه از چند رساله ارتباطي به نام تلفن فراگير و فراده تشكيل مي شود. برقراري ارتباطغالبا منجر به يك تعامل اثر بخش شده و حاصل كار يك تجربه نيمه انتزاعي است كه نصيبارتباط گيرندگان مي شود. به واسطه ويژگي خاصي كه طرح صداي معلم دارد، نقش مطلوب تكميلي در رفع كمبودها و نارسائيهاي امور آموزش رسمي داشته و به عنوان يك حلقه از زنجيره آموزش بين مدرسه و خانه است. به نظر مي رسد ارائه تسهيلات آموزشي از طريق ارتباط فرم تلفني، جديدي از آموزش باشد. لطفا در مورد هدف و انگيزه طرح دقيقا توضيح دهيد. طرح صداي معلم نگرشي نوين در تكنولوژي آموزشي با است اجراي اين طرح، مابه دنبال تحقق چهار هدف مهم هستيم: - فراهم كردن زمينه هاي مشاوره تحصيلي معلمان و دانش آموزان با متخصصان دروس مختلف دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي; - ارائه راه حلها و راهبردهاي آموزشي استاندارد در موردمشكلات درسي به دانش آموزان; - ارائه دست آوردها و يافته هاي جديد الگوي تدريس آموزش دروس مختلف به دبيران و والدين; - فراهم ساختن آرامش تحصيلي درمحيط منزل با كاهش فشارهاي درسي براي دانش آموزان با اتكاء آنان به مشاوري كه در هر لحظه قادر به تماس با صداي معلم است; صداي معلم، در واقع يك حركت پشتيباني آموزشي براي مخاطبان خود است و به دانش آموزان وخانواده هاي آنان يك امنيت آموزشي القاء مي كند و سرپناهي است براي دانش آموزان خجالتي وكم رو. همچنين چون يك سبك پيشرفته در برقراري ارتباط آموزشي بين معلم و دانش آموز است، طبيعتا انعكاس آن موجب ارزش بخشيدن به فعاليتهاي مطلوب و نوين سيستم آموزشي مي شود. معلمان و دانش آموزان چگونه مي توانند با صداي معلم ارتباطبرقرار كنند و معمولا چه سوالهايي مطرح؟ مي شود شماره تلفنهاي تماس در حال حاضر در روزهاي زوج به دروس ابتدايي و روزهاي فرد به دروس راهنمايي تحصيلي اختصاص دارد. ساعت تماس از 4 تا 8 بعداز ظهر است. دانش آموزاني كه در محيط منزل در هنگام مطالعه و تحقيق به سوالات و مشكلات درسي برخورد مي كنند، از طريق تماس تلفني، سوال خود را مطرح مي كنند و تيم آموزشي مستقردر طرح كه متشكل از بهترين دبيران مجرب و كارآزموده كه بعضا از سرگروههاي درسي اداره كل و مناطق مي باشند، با رعايت فنون معلمي و ايجاد فرهنگ تفكرو شيوه هاي حل مساله به دانش آموز كمك مي كنند تا خود به راه حل مناسب دست يابد. همينطور معلمان ارجمندي كه در شيوه هاي روش تدريس و يا مسايل آموزشي نياز به رهنمود و مشورت دارند، از طريق تماس تلفني به آساني به اشتراك مساعي پرداخته و همكاران ما نكات لازم را همراه با جديدترين يافته هاي دانش، پژوهش و مواد آموزشي و رسانه هاي لازم كه نياز به تاكيد بيشتر در حين تدريس دارند، در اختيار فرهنگيان قرار مي دهد. آيا طرح صداي معلم، بامخاطبان خود مشاوره تربيتي هم برقرار ؟ مي كند خير، اين موضوع فعلا در راستاي برنامه رسمي طرح نيست، اما به دليل استقبال چشمگير دانش آموزان، معلمان و اولياء اميدوار هستيم در آينده بتوانيم تسهيلات لازم را براي متقاضيان فراهم آوريم. هر چند در حال حاضر انجمنهاي اولياء و مربيان مناطق آموزشي تهران در كلينيكهاي مشاوره اي به صورت حضوري به ارائه خدمات همچنين مي پردازند طرح صداي مشاور كه مشابهت فراواني با صداي معلم دارد، در اين زمينه كم و بيش فعال است. آيا اين طرح تاكنون ارزشيابي هم شده؟ است ارزشيابي بايد از طريق دانش آموزان و يا ديگر متقاضيان كه با صداي معلم ارتباط برقرارمي كنند، انجام شود. ولي ما نيز براساس مطالعات مستمري كه در طرح صداي معلم داريم، نوعي ارزشيابي و بازسازي تكويني را لحاظ كرده ايم. صداي معلم يك برنامه يا طرح نرم افزاري با هزينه اي بسيار اندك و نتيجه اي سودمند است. شما درك دانش آموز و رضايت خاطر او را چگونه ارزشيابي؟ مي كنيد ارزشيابي ما از فرايند ارتباط معلم با تماس گيرنده حاصل مي شود، هنگامي كه چهره متبسم او در پشت خط تلفن، پس از كشف مجهولات احساس مي شود. همچنين براساس فرمي كه در اختيار همكاران طرح قرار دارد، فراواني ميزان مشكلات درسي دانش آموزان در فصول مختلف كتاب و يا بيشترين اشكالات معلمان در تدريس دروس مختلف و همچنين نكات مبهم و گنگ كتابهاي درسي شناسايي شده و طي ليستي براي بررسي و اقدامهاي لازم در اختيار كارشناسان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي قرار مي گيرد. نحوه فعاليت طرح در ايام تابستان چگونه؟ است كار طرح صداي معلم، همزمان باشروع پايگاههاي كلاسهاي جبراني، مجددا از دوم تيرماه شروع شده و تا هشتم مرداد ماه ادامه خواهد يافت. همچنين از اول مهر ماه تا انتهاي سال تحصيلي آينده، آماده پاسخگويي به سوالات مطرح شده هستيم.