Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750405-319S1

Date of Document: 1996-06-25

در كنار رودخانه هاي 5 شهر خوزستان پلاژسازي مي شود سرويس شهرستانها: طرح پلاژسازي در سواحل رودخانه هاي خوزستان براي استفاده عموم از آبهاي جاري اين استان بزودي به اجرا در مي آيد. حميد گرشاسبي قائم مقام اداره كل تربيت بدني خوزستان در اين خصوص گفت: طرح ايجاد پلاژ به منظور بهره وري بيشتر از آبهاي جاري و پر كردن اوقات فراغت مردم به ويژه جوانان براي پرداختن به ورزش شنا اجراخواهد شد. اين طرح مشتمل برايجاد پلاژ توام با سايبان، محصور كردن محدوده اي از آبرودخانه، گماردن نجات ايجاد غريق، رختكن و پيش بيني كمكهاي اوليه در است مجاورت پلاژهاكه قرار است در شهرهاي شوشتر، اهواز، انديمشك، دزفول و شادگان ساخته شود، امكانات ورزشي از قبيل ميزهاي پينگ پنگ سيماني و شطرنج تدارك ديده شده است.