Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750405-279S1

Date of Document: 1996-06-25

نام نويسي در كدام؟ مدرسه زياد سخت نگيريم! صبح روز پنجشنبه 30 خرداد ماه امسال در يكي از خيابانهاي فرعي مركز شهر تهران، صدها دانش آموز به همراه والدين خود تجمع كرده و منتظر باز شدن در دبيرستان غيرانتفاعي ك هستند تا در امتحان ورودي براي ثبت نام شركت كنند. بسياري از دانش آموزان كه تا پاسي از ديشب نتايج مسابقات فوتبال را از طريق تلويزيون دنبال كرده اند، رنگ بر چهره ندارند. دانش آموزان ياد شده به تازگي امتحانات نهايي سوم راهنمايي را به اتمام رسانده و خستگي ناشي از امتحانات را هنوز بر تن و ذهن خويش احساس مي كنند. از يك خانم ميانسال كه مشوش به نظر مي رسد مي پرسم: چرا اين مركز را براي ثبت نام انتخاب؟ كرده ايد مي گويد: از آشنايان و دوستان شنيده ام كه دبيرستان خوبي است. - منزل شما نزديك به اين دبيرستان؟ است - خير! منزل ما در انتهاي يوسف آباد است و تازه اگر پسرم در امتحان ورودي قبول شود، تازه دردسر رفت و آمد دارد. مردي كه اينك فرزند خود را به داخل دبيرستان رهنمون شده است، به جمع مامي پيوندد و مي گويد: پسر من، ضريب هوش بالايي دارد و من مطمئن هستم كه اگردر يك دبيرستان خوب تحصيل كند، مي تواند مدارج تحصيلي عالي را نيز طي كند. مي گويم: از كجا مطمئن هستيد كه اين دبيرستان خواسته شما را پاسخ ؟ مي دهد شانه اي بالا مي اندازد و مي گويد: خدا مي داند. كارشناسان آموزشي معتقدند، مراكز آموزشي تا پايان مقطع ابتدايي، به دليل يكسان بودن روشهاي تدريس تفاوت چنداني به لحاظ كيفيت با يكديگر ندارند. از طرف ديگر مدارس غيرانتفاعي در سطوح راهنمايي و دبيرستان نيز به دليل رقابت زياد هزينه هاي آموزشي بالا فاقد كيفيت بسيار برتر هستند. به نظر مي رسد، والدين دانش آموزان نبايد در انتخاب مدرسه خيلي سخت گيري كنند. گزارش حاضر تلاش دارد تا بعضي از زواياي پنهان در خصوص ثبت نام دانش آموزان را بويژه در شهر تهران به روشنايي درآورد. اين روزها نام نويسي كودكان و نوجوانان در مدارس دلمشغولي و مشكل اساسي خانواده هاي زيادي شده است. هر خانواده اي در تكاپو است تا فرزند يا فرزندانش در مدرسه اي كه مطابق معيارهاي ارزشي آنها باشد، ثبت نام كند. اين ارزشها ممكن است مادي و يا غير مادي اما باشند به هر حال براي والدين دانش آموزان دلمشغولي دارد. آناني كه پول ندارند، فرزندان خود را راهي مدارس دولتي مي كنند. اما فرزندان آناني كه تا حدودي دستشان به دهانشان مي رسد، راهي مدارس نمونه مردمي مي شوند وآن دسته از خانواده هايي كه وراي دو دسته قبلي هستند، فرزندان خود را درمدارس غيرانتفاعي نام نويسي مي كنند. نام نويسي: برهه؟ حساس مقوله تحصيل علم و دانش باكسب جايگاه واقعي و ارزشي خود، تلاش والدين را براي فراهم كردن بستري مناسب جهت تحصيل فرزندان بيشتر كرده و به همين سبب سهم قابل توجهي از درامد خانواده ها، صرف هزينه تحصيل فرزندان مي شود. از اين رو يكي از مقاطع حساس زندگي افراد در دنياي امروز، هنگام نام نويسي و انتخاب مدرسه مناسب است. كريم عباسي مدير يك مدرسه مي گويد: تمام دوران آموزشي مهم هستند، اما اهميت و تاثيرپايه هاي پنجساله دوره آموزشي ابتدايي در پيشرفت آينده دانش آموزان به اندازه اي است كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند اگر دانش آموزان به درستي اين دوره را نگذرانند، در دوره هاي دبيرستان و دانشگاه، به مشكل دچار مي آيند. از اين رو والدين وسواس و حساسيت ويژه اي در انتخاب فضاي آموزشي به خرج مي دهند تا اين دوره حساس با موفقيت سپري شود. يك كارشناس و در عين حال پدردو دانش آموز مي گويد: برخي مديران مدارس با آگاهي از چنين حساسيتي است كه بخشنامه هاومقررات را زير پا مي گذارند و آنگونه كه خود مي خواهند، عمل مي كنند. در اين ايام، مدارس، حكم بازار مكاره اي را دارد كه مدير مدرسه به عنوان فروشنده و والدين فرزندان در نقش خريداران نيازمند وارد معركه مي شوند. فروشنده مي كوشد كالا را به گرانترين قيمت بفروشد و خريداران تلاش مي كنند ميز و صندلي ارزاني بخرند تا فرزندشان به كسب علم و دانش بپردازد. يكي از جستجوگران مدرسه خوببراي فرزند خود مي گويد: مستاجر هستم و امسال به دليل تغيير مكان زندگي، مجبورم مدرسه ديگري براي فرزندم انتخاب كنم. پيشاپيش به مدير مدرسه اي در نزديكي خانه جديد مراجعه كرده و شرايط خودم را گفتم. آقاي مدير گفتند كه حداكثر شهريه اي را كه آموزش و پرورش تعيين كرده، مي گيرد و علاوه بر اين ما بايد متعهد شويم در سال تحصيلي، بخشي از هزينه هاي مدرسه را بپردازيم. آيا اين پول زور؟ نيست والدين مي گويند برخي مديران مدارس به ويژه مدارس دولتي ونمونه مردمي به لحاظ آگاهي از اهميت و حساسيتي كه خانواده ها به تحصيل كودكان خود دارند، هنگام نام نويسي آن مي كنند كه خود مي خواهند و مردم هم به ناچار در مقابل اين زورگويي ها، بايد تسليم شوند و قوانين و ابلاغيه ها صرفا روي كاغذها مي ماند و بس. مدير يك مدرسه دوره ابتدايي مي گويد: هيچ مديري نمي پذيردفرزندان اين مرزو بوم پشت درمدرسه بمانند و از نعمت خواندن ونوشتن برخوردار نباشند. البته والدين هم بايد به اين مساله توجه كنند كه هر مدرسه اي ممكن است در سال تحصيلي با مسائلي روبه رو شود كه هزينه هاي پيش بيني نشده اي را بر آنها تحميل كند. پس زمان نام نويسي بهترين فرصتي است كه مي توان به تامين منابع مالي مورد نياز مدرسه اقدام كرد. البته بسياري از مديران و مسئولين مدارس چنين نگره و عملكردي ندارند. يك مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش مي گويد: اضطراب خانواده ها در اين ايام طبيعي است، ولي آنها نبايدنگراني داشته باشند كه از فرزندان آنها نام نويسي نمي شود. مدارس موظفند مطابق قانون از هر فرد واجد شرايطي ثبت نام كنند و با مديران خاطي نيز برخورد مي شود. دكتر نجفي وزير آموزش و پرورش اخيرا اعلام كرد با مديري كه پول اضافي بگيرد و خلاف مقررات عمل كند، برخورد قانوني خواهيم كرد و علاوه بر بركناري او، وجه اضافي بازپرداخت خواهد شد. باوجود اينكه مقررات نام نويسي كاملا آشكار است و مسئولين آموزش و پرورش وعده برخورد باتخلفات را مي دهند، اما اولياء دانش آموزان به آن اطمينان كافي مبني بر اينكه ثبت نام ها بي دغدغه خواهد بود، هنوز نرسيده اند. فاطمه مقيمي ما در يك دانش آموز مي گويد: همه ساله وعده برخورد با متخلفين توسط مسئولين آموزش و پرورش داده مي شود و اينكه براي ثبت نام در مدارس دولتي، نبايد پولي پرداخت. ولي برخي مديران مدارس به روشهاي گوناگون، پول مي طلبند و اولياء دانش آموزان نيز از سر ناچاري مي پردازند. هرچند ممكن است مديران برخي مدرسه ها، پولي را به عنوان شهريه ثبت نام نگيرند، ولي هنگام تحويل كارنامه هاي ثلت اول و دوم و حتي ثلث سوم، كمك هاي مالي اجباري مطالبه مي كنند و تا نگيرند، كارنامه اي داده نمي شود. اگر وزارت آموزش و پرورش واقعا بر سرقول خود است، بايد بازرساني را به مدارس اعزام كند تا بر اجراي ضوابط نام نويسي نظارت كنند. اكثر والدين توصيه مي كنندوزارت آموزش و پرورش مقررات و نحوه نام نويسي را به هر روشي به اطلاع عموم برساند. مقررات ثبت نام براساس مشكلات ناشي از ثبت نام در مدارس، وزارت آموزش وپرورش، مقررات خاصي را تدوين و جهت اجرا به مدارس ابلاغ كرده است. الف: مدارس دولتي براي ثبت نام دانش آموزان درمدارس دولتي، نبايد پولي پرداخت شود و برگزاري هرگونه آزمون ممنوع است. مديران مدارس دولتي حق دريافت شهريه هنگام نام نويسي يا كمك اجباري از اولياي دانش آموزان ندارند و در صورت ارتكاب با آنها برخورد خواهد شد. تقي پور مدير كل آموزش وپرورش شهر تهران مي گويد: پارسال مدير 15 مدرسه دولتي به علت دريافت كمك اجباري ازسمت خود بركنار شدند. ب: مدارس غير انتفاعي اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران مقررات جديدي را براي ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي وضع كرده است. براساس اين مقررات، مديرمدرسه غير انتفاعي موظف است هنگام ثبت نام، ميزان شهريه و ديگر هزينه هاي مصوب را به تفكيك و به طور مشهود، در معرض ديد اولياء و در محل ثبت نام به ديوار نصب كند. همچنين مدرسه غيرانتفاعي حق دريافت پول نقد در هنگام ثبت نام ندارد و اولياي دانش آموزان شهريه و تمام هزينه هاي مصوبه را بايد به حساب رسمي مدرسه غيرانتفاعي در بانك واريز كرده و فيش آن را به مدرسه تحويل دهند. مدير يك مدرسه غير انتفاعي مي گويد: اوليايي كه نمي توانندتمام شهريه را يك جا به حسابمدرسه واريز كنند، تعهد پرداخت شهريه باقي مانده را در فرم ديگري امضاء كنند. همچنين آن دسته از اولياي علاقه مند به اعطاي كمك نيز مي توانند از مدير مدرسه قبوض حساب به شماره 2020 را خريداري كنند. در بخشي از مقررات مربوط به نام نويسي در مدارس غير انتفاعي تهران آمده كه اگر مديران اين مدارس بخواهند از دانش آموزان با رعايت شرط معدل و آزمون ثبت نام كنند، بايد مقررات زير را رعايت كنند: - برگزاري آزمون براي پايه اول راهنمايي و پايه اول متوسطه نظام جديد مجاز است و نام نويسي دانش آموزان در پايه هاي ديگر بدون اجراي آزمون خواهد بود. تقي پور مي گويد: بدين ترتيببرگزاري آزمون براي نوآموزان پايه اول دبستان ممنوع است. مدارك مورد نياز براي ثبت نام دانش آموزان در مدارس غيرانتفاعي مشابه مدارس دولتي است و دريافت هر نوع مدرك اضافي از قبيل تست خون و... ممنوع است. و اما شهريه! با توجه به گستردگي مدارس غيرانتفاعي در شهر تهران، اداره كل آموزش و پرورش اين شهر شهريه هاي متفاوتي را بر حسب مناطق تدوين كرده است. بر اساس مصوبه مذكور ميزان شهريه براي مدارس غير انتفاعي شهر تهران در سال تحصيلي 7675 به شرح زير است: شهريه ثبت نام در مقطع ابتدايي مدارس مناطق 1 و 3 پاسداران منطقه شمال غرب منطقه 4 شمال و غرب منطقه 7 و شمال منطقه 6 و شهرك غرب و پل گيشا منطقه 2 از 75 هزار تومان تا 90 هزار تومان. شهريه ثبت نام در مقطع راهنمايي و دبيرستان مناطق ياد شده به ترتيب از 90 هزار تومان تا 110 هزار تومان و 115 هزار تومان تا 140 هزار تومان. همچنين حداقل و حداكثر شهريه ثبت نام دوره ابتدايي مدارس مناطق 5 9 10 و13 8 شمال به ترتيب 65 هزار تومان تا 80 هزار تومان تعيين شده است. شهريه ثبت نام دوره راهنمايي مدارس 12 14 مناطق 11 وبقيه مدارس 4 6 80 2 حداقل 7و هزار تومان و حداكثرهزار 100 تومان است. همچنين شهريه ثبت نام دوره تحصيلي دبيرستان در مدارس 11 12 مناطق و 14 بقيه 4 6 مدارس 2 و 7 (شمال نظام آباد و گرگان و جنوب منطقه ) 7 حداقل 105 هزار تومان و حداكثر 130 هزار تومان در نظر گرفته شده است. ميزان شهريه دوره ابتدايي مدارس جنوب 12 14 مناطق 11 و مدارس 19 55 17 18 15 16 مناطق هزار تومان تا 70 هزار تومان و شهريه مدارس غيرانتفاعي در مقطع راهنمايي مدارس جنوب مناطق 11 12 14 و مدارس 17 18 15 16 مناطق و 19 از 70 هزار تومان تا 90 هزار تومان تعيين شده ميزان است شهريه در مقطع دبيرستان مدارس غيرانتفاعي مناطق فوق نيز از 85 هزار تومان تا 120 هزار تومان است. همچنين شهريه ثبت نظام جديد آموزش متوسطه در تمام مناطق به ازاء هر واحد درسي 5 هزار تومان است. مدير كل آموزش و پرورش شهرتهران مي گويد: ارقام فوق بانظر كميسيون تعيين سقف شهريه منطقه تا سقف 10 درصد قابل كاهش يا افزايش است. طبق دستور عمل ثبت نام درمدارس غيرانتفاعي مدارس تهران، غيرانتفاعي داراي فعاليتهاي فوق برنامه معتبر وسازمان يافته، علاوه بر شهريه مذكور مي توانند (ساعت 8حداكثر برنامه در هفته معادل حداكثر 250 ساعت در سال ) اضافه دريافت كنند. بر اساس اين مصوبه براي دوره ابتدايي 15 هزار تومان راهنمايي 20 هزار تومان و دبيرستان 30 هزار تومان تعيين شده است. تقي پور مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران مي گويد: در صورت دريافت شهريه اضافي يا وجه نقد از سوي مدارس غيرانتفاعي، مديران و موسسان آنها به پرداخت جريمه و استرداد مبلغ اضافي دريافت شده به اولياي دانش آموزان، محكوم مي شوند و در صورت تكرار تخلفات، پروانه مدرسه لغو مي شود. پارسال 4 مدرسه غيرانتفاعي شهرتهران به دليل عدم رعايت ضوابط و مقررات آموزش وپرورش منحل شدند. ج: مدارس نمونه مردمي ضوابط گزينش و مقررات پذيرش در مدارس نمونه مردمي تهران به كلي تغيير كرده است. طبق ضوابط جديد، با توجه به حذف آزمون ورودي مدارس نمونه مردمي، ثبت نام از دانش آموزان در اين مدارس بر اساس معدل انجام خواهد حداقل شد معدل براي دانش آموزان دوره راهنمايي 15 و براي دوره متوسطه 14 است. آموزشگاههاي دوره هاي ابتدايي وراهنمايي مناطق مختلف شهر تهران موظفند همزمان با اعلام نتايج پايان سال تحصيلي از دانش آموزان واجد شرايط و متقاضي ثبت نام در مدارس نمونه مردمي ثبت نام موقت به عمل آورند. ثبت نام از پذيرفته شدگان قطعي مدارس نمونه مردمي كه بر اساس امتيازات كسب شده در منطقه انتخاب مي شوند از 23 تا 31 تيرماه جاري انجام خواهد شد و مديران مدارس نمونه مردمي به هيچ وجه مجوز نام نوسي موقت براي واحد آموزشي خود را ندارند. مدير كل آموزش و پرورش تهران درباره شهريه دريافتي مدارس نمونه مردمي مي گويد: شهريه دوره ابتدايي 5 تا 15 هزار تومان دوره راهنمايي 10 تا 20 هزار تومان و دبيرستان 15 تا 25 هزار تومان است. كساني هم كه قدرت پرداخت يك جاي شهريه را نداشته باشند، مي توانند قسطي پرداخت كنند و اجباري به پرداخت يك جا نيست. مدرسه هاي نمونه مردمي موظفند تا 30 درصد ظرفيت خود را از ميان دانش آموزاني كه امتياز بالايي كسب كرده اند ولي بضاعت مالي ندارند براي تحصيل گزينش كنند. ضوابط تشخيص ملاكهاي شناسايي دانش آموزان بي بضاعت از ديگران در دست تهيه و تدوين است و از آن جمله فرزندان شهدا و آزادگان، كودكاني كه زير نظر كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي قرار دارند، مشمول اين ضوابط مي شوند. فرهنگيان نيز از 70 درصد تخفيف برخوردار خواهند شد. دانش آموزان پنجم ابتدايي وسوم راهنمايي كه وارد دوره جديد مي شوند، در صورتي مي توانند در مدارس نمونه مردمي ثبت نام كنند كه معدل آنها براي ورود به مقطع راهنمايي حداقل 15 و متوسطه 14 باشد. البته معدل آنها ضرب در 10 خواهد شد كه حداكثر امتياز آن 200 است. علاوه بر معدل امتيازات ديگري چون محل سكونت دانش آموز ( امتياز ) 12 ايثارگر بودن ( امتياز ) 10 و فرهنگي بودن والدين آنها (هر كدام 5 امتياز ) نيز جز شرايط ثبت نام است و مجموع حداكثر امتيازها به 232 مي رسد. به اين ترتيب دانش آموزاني كه بيشترين امتياز را كسب كنند، وارد اين مدارس خواهند شد. د: مدارس شاهد تهران ارائه گواهي از بنياد شهيد يابنياد جانبازان مبني بر فرزندشهيد، مفقود و جانباز درصد 70بالاي بودن و نيز سكونت درمحدوده جغرافيايي تعيين شده براي متقاضيان ثبت نام درمدارس شاهد ضرورت دارد. همچنين از دانش آموزان غيرشاهد با اولويتهاي مشروحه زير در اين مدارس به طور قطعي نام نويسي مي شود: - برادر يا خواهر شهيد مفقودو جانباز بالاي 70 درصد - فرزندان جانبازان 50 درصد 70تا و فرزندان آزادگان در صورت وجود ظرفيت خالي ازفرزندان جانبازان 25 درصد 50تا و رزمندگان با ماه 6حداقل حضور داوطلبانه در فرزندان جبهه فرهنگيان و بالاخره فرزندان ساير اقشار جامعه بارعايت اولويت ثبت نام مي شود.