Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750403-124S1

Date of Document: 1996-06-23

اعدام 24 مجرم ديگر در چين .پكن - مجرم 24 ديگر ديروز در چين با شليك يك گلوله به سرشان اعدام شدند. اين عده در يك ميدان عمومي در مركز ايالت هاينان معدوم شدند. جرم آنها از قتل و سرقت تا جعل و انواع قانون شكني ها بود. سختگيري قضايي در چين از سه ماه پيش به منظور ريشه كن ساختن فساد آغاز شده است تا آسايش مردم حفظ شود.