Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750402-25S1

Date of Document: 1996-06-22

گشتي در دنياي خبرها مجازات حمل ماري جوانا در ويتنام هانوي - خبرگزاري فرانسه: تروانگ - تي نويت زن ساله 40 ويتنامي ديروز به اتهام نگهداري ماري جوانا به اعدام محكوم شد. وي گفته بودكه ماري جوانا از كامبوج به ويتنام حمل شده بود. همانند چين، ويتنام از آن بيم دارد كه افزايش رفت وآمد خارجيان به اين كشور فساد و اعتياد را با خود به ارمغان آورد! اين دو كشور به همين سبب در برخورد با جرائم سختگيري شديدي را آغاز كرده اند و چين در سه ماه گذشته صدها تن را اعدام كرده ديروز است سه چيني كه دختري را در آن كشور به فساد كشانده بودند اعدام شدند. تظاهرات كاركنان بي بي سي! . لندن - به گزارش راديو بي بي سي، پريروز گروه كثيري از كاركنان سرويس بين المللي (زبان انگليسي ) اين راديو به منظور نشان دادن مخالفت خود با طرح تازه اين راديو دست از كار كشيدند و تظاهرات كردند. طبق طرح تازه، سرويس بين المللي بي بي سي، از اين پس، اخبار را راسا تهيه نخواهد كرد، بلكه از قسمتهاي ديگر اين تشكيلات آنها را دريافت خواهد داشت و برنامه مسايل روز آن هم در سرويس داخلي (ويژه انگليس ) ادغام خواهد كاركنان شد سرويس بين المللي نمي خواهند استقلال خود را در انتخاب و تنظيم خبر از دست بدهند. اين سرويس، راس هر ساعت ده دقيقه تا يك ساعت خبر و نظر براي شنوندگان خود در سراسر جهان پخش مي كند. سرقت داروها. كانبرا - رويتر: پريشب چند دزد به يك كلينيك در شهر كانبراي استراليا دستبرد زدند و فقط داروهاي درمان ضعف قوه باء مردان را كه در داروخانه موجود بود ربودند. پليس تعجب مي كند كه چرا دزدان صندوق پول و داروهاي ديگر را نبرده اند. پليس گفته است كه دزدان دهها جعبه و شيشه محتوي انواع داروهاي ضد ضعف قوه باء را سرقت كرده اند كه بيشتر آنها بايد زيرنظر مستقيم دكتر مصرف شوند وگرنه بيم خطر مرگ و نقص عضو مي رود. راديوهاي محلي ديروز چگونگي واقعه و خطر مصرف خودسرانه اين داروها را پي درپي گوشزد مي كنند. لغو تابعيت آمريكائي. بوستون - آسوشيتدپرس: الكساندراس ليليكيس ساله 88كه چهار دهه پيش به تابعيت آمريكا درآمده بود و درآن كشور بازنشسته شده بود ديروزبه زادگاه خود ليتواني باز گشت. وي، اخيرا به گزارش انجمنهاي يهوديان كه همچنان در تعقيب همدستان هيتلر هستند، متهم شد كه در دوران جنگ دوم، با ارتش آلمان نازي همكاري مي كرد و يك دادگاه آمريكا به استناد اين شكايت تابعيت آمريكائي وي را لغو و دستور اخراج او را از آمريكا به زادگاهش صادر كرد كه ليليكيس پيش دستي كرد و پس از فروش خانه اش در آمريكا به ليتواني باز گشت. وي از 50 سال پيش در آمريكا زندگي مي كرد. تابعيت آمريكائي خارجياني كه در خارج از اين كشور متولد شده اند مي تواند توسط دادگاه لغو شود. ضربه 50 شلاق مجازات ترك انفاق . تنكابن - طبق دادنامه اي كه درصفحه اول مورخ 28 خرداد روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران درج شده است شعبه 4 دادگاه عمومي تنكابن عباس سليماني را به جرم ترك انفاق همسرش طاهره كارگر به 50 ضربه شلاق و پرداخت ده هزار ريال هزينه دادرسي محكوم كرده است. اين راي غيابي صادر شده و قابل واخواهي و تجديد نظر است. و 2 ماه بعد روسيه تصميم خود را لغو كرد .مسكو - آسوشيتدپرس: روسيه قول داده است كه پروانه آژانس اسرائيلي مهاجرت يهوديان روسيه را تجديد كندتا اين آژانس عده بيشتري از يهوديان كشورهاي سابق شوروي را از آنجا خارج كند. اين آژانس پس از انحلال هزار 700شوروي يهودي كشورهاي تشكيل دهنده شوروي را خارج كرده دوماه است پيش، پس از اخطار يك روزنامه چاپ مسكو كه با ادامه اين مهاجرت روسيه بافرار مغزها روبه رو مي شود دولت روسيه پروانه آژانس مهاجرت يهوديان را لغو كرد كه از آن لحظه زير فشار آمريكا و قدرتهاي ديگر قرار گرفت تا پروانه را تجديد كند. در آرزوي داشتن پسر! قاهره - رويتر: يك مرد 50 ساله مصري كه پس از هشت دختر، داراي يك پسر شده است ديروز دختران خود را به اداره پليس برد و آنها را در آنجا رها كرد تا دولت از آنها نگهداري كند. وي گفت كه به آرزوي خود كه داشتن پسر بود رسيده است و ديگر، به دختران نيازي ندارد و نمي تواند در انتظار پيداشدن شوهر براي آنها موي خود را سپيد كند و از طرفي، برايش تهيه جهاز امكان پذير نيست. پليس قضيه را به دادستان محل اطلاع داد. اين مرد مصري به اتهام رهاساختن فرزندان خود كه بزرگترين شان 17 ساله است و نيز ترك انفاق آنها با داشتن استطاعت دستگير شده است. مشكل راننده گياهخوار اتوبوس . لوس آنجلس - رويتر: يك راننده گياهخوار اتوبوس شهري منطقه لوس آنجلس متعلق به شهرداري اين شهر كه حاضر نشده بود كوپن همبرگر ميان مسافرانش توزيع كند اخراج شد. در آمريكا مرسوم است كه رانندگان اتوبوسهاي شهري ميان مسافران خود آگهي تجاري به صورت بروشور توزيع كنند. روابط عمومي شركت اتوبوسراني شهرداري، اين بروشورها را از صاحبان آگهي مي گيرد و ميان رانندگان توزيع مي كند و اين كار منبع درآمد قابل ملاحظه اي براي شهرداري و صاحب اتوبوس است. بروس اندرسون راننده اتوبوس حاضر به توزيع كوپن هاي تخفيف قيمت همبرگر كه از طرف يك رستوران زنجيره اي داده شده بود نشد و گفت كه چيزي را كه براي خودش بد مي داند بزعم او براي ديگران هم بد است. بروس از تصميم شهرداري به اخراج خود به دادگاه شكايت كرده است و قاضي دادگاه براي حل مسئله، سه داور برگزيده است. پشتيباني جوامع گياهخواران ازبروس قضيه را به صورت يك مسئله ملي آمريكا درآورده است و ممكن است گياهخواران ساير كشورها هم از بروس حمايت كنند و مسئله، جهاني شود.