Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750402-22S1

Date of Document: 1996-06-22

باز هم تابستان; بچه ها و گذران وقت چرا هميشه در آستانه تعطيلات تابستاني بحث اوقات فراغت از سوي مسئولان پيش كشيده مي شود، آن هم با؟ شتاب پويا فافكر: پارسال از شدت بي برنامگي و بيكاري به گريه افتادم آخرين امتحانش را هول هولكي مي دهد; چون همه اش درفكر كشيدن نقشه براي تعطيلات تابستاني است. در بازگشت ازمدرسه به خانه از خوشحالي گويي بال درآورده و با ياد آرزوها و خواسته هايش ـ آرزوهايي كه در طول سال تحصيلي نتوانسته آنها را برآورده سازدـ بالا و پايين مي پرد. گهگاه با پايش سنگهاي خيابان را نشانه گرفته و به اين سو و آن سو پرتاب مي كند و... مي پرسم: اسمت؟ چيست كلاس چندم؟ هستي -نعمت محمدزاده، كلاس سوم دبستان. - اولين كاري كه بعد از آخرين امتحانت انجام مي دهي،؟ چيست - دفترچه هاي مشقم را كنارمي گذارم و با دوستهايم بازي مي كنم. - بعدش؟ چي - بعدش مي خواهم تعطيلات سال ديگر را بشمارم! - بعدش؟ چي - قرار است من را به كلاس زبان بفرستند; اما هنوزثبت نام نكرده ام. يك سوم جمعيت كشور! پس از 9 ماه درس شبها خواندن زود خوابيدن صبحها زود بيدار شدن، امتحان دادن و... تعطيلات تابستاني چون دنيايي پر از آرزوهاي به بار نشسته و به بار ننشسته پيش روي 19 ميليون دانش آموز ايراني قرار گرفته است. دانش آموزان تعطيلات تابستاني را چون نجات دهنده اي مي بينند كه دير مي آيد و زود مي رود. ميليون 19 دانش آموز تعطيلات ايراني تابستاني را؟ چگونه مي گذرانند مسئولان آموزشي وپرورشي كشور چه اقداماتي براي پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان انجام داده اند؟ يامي دهند چرا هميشه در آستانه تعطيلات تابستاني بحث اوقات فراغت از سوي مسئولان پرورشي كشور پيش كشيده مي شود; آن هم هول؟ هولكي و به گفته كارشناسان امور تربيتي چرا از آغاز سال تحصيلي اين برنامه ريزي ها صورت؟ نمي گيرد مسئولان و متوليان امور فرهنگي كشور چه امكاناتي در اختيار دانش آموزان قرار؟ مي دهند چه امكاناتي دارند كه؟ بدهند امكانات ورزشي اعم از خصوصي يا دولتي در شهرها و روستاهاي كشور چگونه؟ است صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين رسانه گروهي چند ساعت و با چه برنامه هايي شوق ديدار را در دل دانش آموزان زنده ؟ مي كند دلم مي خواهد برويم تهران! اهل نشتارود در حوالي تنكابن است. امتحاناتش به پايان رسيده و قرار است براي تعطيلات تابستاني به همراه دايي اش به تهران برود. اسمش محمدرضا شفيعي و سوم دبستان را تمام كرده است. مي پرسم: خواهر و برادر؟ هم داري .محمدرضا شفيعي با افتخارمي گويد: من بچه بزرگترم ودوبرادر هم دارم. - چرا آنها را براي تعطيلات به تهران؟ نمي بري - آنها مي مانند تا به پدر و مادرم در كشاورزي كمك كنند. - بچه هاي نشتارود، تابستانهادر تعطيلات تابستاني؟ چه مي كنند -... مي چرخند براي خودشان: يااز درخت بالا مي روند يامي روند خانه خاله و يا دايي شان، كار مي كنند، و... اما من به تهران مي روم، خاله و دايي ام در جاهاي خوب شهر تهران زندگي مي كنند. پرستو، كلاس چهارم دبستان درباره پر كردن اوقات فراغتش مي گويد: درسهايم را مرورمي كنم. مي پرسم: درسهاي سال؟ آينده را - نه، همان درسهاي سال گذشته را. محمدحسين شريفي 12 ساله مي گويد: قرار است سركا بروم و مكانيكي ياد بگيرم. البته بابام قول داده دوهفته اي ما رابه تهران ببرد. بسياري از دانش آموزان شهرستاني منتهاي آرزوي شان اين است كه اوقات فراغت خود را به تهران بيايند; در حالي كه بسياري از دانش آموزان تهراني علاقه مندند كه به مسافرت - البته جاهاي خوش آب و هوا - بروند! اردوهاي دسته جمعي مورد علاقه وتوجه بسياري از دانش آموزان تهراني است. امير كلاس سيدفردي، سوم راهنمايي مي گويد: شركت كلاسهاي آموزشي مانند كامپيوتردر هفته 6 ساعت وقتم رامي گيردو بقيه را با دوستهايم در خيابان فوتبال بازي اما مي كنم، فكرمي كنم آموزش و پرورش بايد ترتيبي بدهد كه اوقات فراغت من و امثال من بيهوده تلف نشود و مي توانند كلاسهاي آموزشي، مذهبي، ورزشي و اردوهاي دسته جمعي ترتيب بدهند. او ادامه مي دهد: تابه حال ياد ندارم كه درتابستانها كاري انجام داده باشم كه حداقل خودم از آن راضي باشم. پويابافكرمي گويد: پارسال از شدت بي برنامگي و بيكاري به گريه افتادم و روزگار خوبي را نگذراندم. فكر مي كنم بهترين تابستان براي من رفتن به اردو همراه با دوستهاي همكلاسي ام باشد. مدرسه ها را دست كم نگيريم با شروع تعطيلات تابستاني وبسته شدن مدرسه ها، دهها پايگاه تابستاني در همان مدرسه ها برپامي شود. عبدالحسين هاشمي مدير كل امور فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت: برنامه هاي ويژه اوقات فراغت دانش آموزان در سه سطح متمركز، نيمه متمركز و غيرمتمركز اجرا شده و حدود 7 ميليون دانش آموز تحت پوشش پايگاههاي تابستاني اردوگاهها كانونهاي فرهنگي - تربيتي، كانونهاي ورزشي، خانه هاي نور، خانه هاي هنر، اردوهاي تربيتي و گشت هاي زيارتي و سياحتي قرار خواهند گرفت. او ادامه مي دهد: ثبت نام ازدانش آموزان در پايگاههاي تابستاني مناطق محروم به شكل رايگان يا با حداقل هزينه صورت خواهد گرفت و دو ميليون دانش آموز تابستان امسال توسط اين پايگاههاي تابستاني تحت پوشش قرار خواهند گرفت. مهري مجيدي ساكن حوالي ميدان شهدا مي گويد: من 5 فرزند دارم از دبستاني تا دانشگاهي; پرداخت هزينه اين كلاسها برايم مقدور نيست. محمداكبر جمال نيا 12 ساله كه در حوالي ميدان بهارستان سكونت دارد، مي گويد: پارسال در پايگاههاي تابستاني مدرسه مان ثبت نام كردم. برنامه ها به صورت اردوي تابستاني بود. مي پرسم: اردو به كجا؟ رفتيد همين تهران بوديم هزار 50 تومان گرفتند و هفته اي سه روز ما رابه كلاس ورزش مي بردند. شهريار والي پور، كارشناس امورتربيتي درحالي كه آمارهاي ارائه شده از سوي آموزش وپرورش را اندكي اغراق آميز مي شمارد، مي گويد: بايد ديد 7 ميليون نفر دانش آموز چند ساعت چند روز و تحت پوشش چه برنامه هايي قرار؟ مي گيرند او ادامه مي دهد: درست است كه در ميان 19 ميليون نفر ميليون 7رقم نفر قابل توجه است، امابا اين همه بايد ديد كيفيت برنامه ها چگونه است. والي پور در ادامه حرفهايش مي گويد: برنامه هايي كه به نام پايگاه تابستاني ودر قالب اردو از سوي آموزش و پرورش ارائه شده، به صورت يك تا سه روز در هفته است وبرخي برنامه ها به صورت مسابقه هاي يك روزه است كه البته اين تعداد دانش آموز هم جزو آمارهاي 7 ميليوني حساب شده است. مينا والي ساله 12 دراين باره مي گويد: پارسال به كلاسهاي مختلفي رفتم و خلاصه ازهر چيزي يك خرده ياد اما گرفتم امسال مي خواهم فقط به كلاس نقاشي بروم. او ادامه مي دهد: قرار است دركلاسهاي نقاشي فرهنگسراي بهمن ثبت نام كنم. پسركي از كنارمان مي گذشت. اوهم در حوالي ميدان بهمن سكونت دارد. از او مي پرسم: تو اوقات فراغتت را چه؟ مي كني - سر كار مي روم. - چه؟ كاري - مي خواهم در دكان پدرم، خياطي ياد بگيرم. خيابان شوش گويي در ميان دودو آهن غرق شده است. دودگازوئيل و بنزين هوا را تيره و تار كرده و صداي برخورد آهن وخرده آهن آرامش را از منطقه دور كرده است. نزديكي هاي پارك خواجوي پسري كرماني، را مي بينم كه زنبه اي چرخ دار پر از خرده آهن حمل مي كند. مي پرسم: اسمت؟ چيه - اصلان - فاميلي ات؟ چيه - فاميل هاي من اينجا پيش نيستند، عمويم هستم. - پرسيدم، فاميلي ات چيه. يعني اسم خانوادگي. - خير آبادي - تصميم داري تعطيلات تابستاني را چطور؟ بگذراني - تعطيلات؟ تابستاني چطور تابستان؟ مگه و زمستان ندارد! منكه درس نمي خوانم. هاله مجرد