Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750402-19S1

Date of Document: 1996-06-22

/1 3ميليارد نفر در جهان با يك دلار در روز زندگي مي كنند! تهران - واحد مركزي خبر: يك مقام ارشد بانك جهاني ديروز اعلام كرد كه در سال 1993 تعداد افرادي كه در جهان روزانه با كمتر از يك دلار زندگي مي كردند /1 3به ميليارد نفر بالغ شد و انتظار مي رود كه به دليل افزايش نرخ رشد جمعيت، تعداد اين افراد در جهان باز هم افزايش يابد. اين مقام بانك جهاني همچنين خواستار افزايش تلاشهاي چندجانبه براي كاهش فقر دركشورهاي در حال توسعه شد.